Members of the Union of Medical Colleges of Kazakhstan

College name

Full name of the manager

Address:

Specialties of study:

Astana city

SCE at the Higher Medical College of The Higher Medical College of The Republic of Kazakhstan, Astana

Sarzhanova

Akbala Nurseitovna

Astana,

Sh. Kudaiberdiuly str., 16,

index 010000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Higher Medical College “Danalyk” named after Zoya Galymovna Murzagulova

Sarymsakov Zharkynbay Baymuratovich

Astana,

Koktal residential area, Ardagerler str., 27

010006 index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

Tomiris Medical College LLP

Toykina Gulnar Okenovna

Astana, Almaty district, Microdistrict South-East, Sarkan 1

010009 index

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Institution “Medic. College “Shipager”

Abylkanova Assel Madenietovna

Astana, Chekhova 14/1

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Medical College at “Republican Medical Academy” LLP

Smakova Saule Sotsialovna

Astana,

Makat str. 4 a, zip code 010000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Almaty city

LLP “Republican Higher Medical College”

Ruzdenova Nailya Beksautovna

Almaty, Sh. Kaldayakov str., 54

post index 050010

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

GKP at the “Higher Medical College” of the University of Almaty

 

Almaty, Chaikina str., 12 a, index 050020

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Emily Medical Center LLP

Seidumanov Sultan Turarovich

Almaty,

Bostandyk district, Koktem 1, building 11

Index 050040

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

Educational Institution Ayazhan College

Kurumbaeva Kuldarikhan Kurzhikovna

Almaty, Turksib district, Talasskaya str., 1

050037 index,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

LLP “Higher Medical College””Interdent”

Tokbergenova Gulmira Telmanovna

Almaty,

Bogenbai Batyr st., 149

050012 Index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

LLP “Higher Medical and Dental College of Professor Ruzuddinov”

Ruzuddinov Nurmukhamet Saurbekovich

Almaty,

Ph. Almalynsky,

Bogenbai Batyr str., 263.

050012 Index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Non-Governmental Institution Education “Kazakh-Russian Higher Medical College”

Zhakenova Karlygash Amanbekovna

Almaty city, Almaly district, Karasai batyr str., 75

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Medical College “Dimed”

Jardemov Akhmet Alipkalievich

Almaty,

Satpayev str., 69A

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Medical College “Avimed”

Praliyev Zh.S.

Almaty, Zhandosov str. 305

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Innovation College of Almaty

Acting Director Raushan Myrzagalimovna

Almaty. Panfilova str. 109

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0304000-«Stomatology»

“Almaty National Medical College” LLP

Igemberdiyev Tasbolat Kirgizbayevich

 

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Akmola region

GCE “Kokshetau Higher Medical College”

Kadyrbayeva Karakat Anuarovna

Akmola region

Kokshetau, Glinina str., 54

Index 020000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Aktobe region

State Enterprise “Aktobe Higher Medical College named after Hero of the Soviet Union Manshuk Mametova” at pvcv

Kuzbakov Mazhit Khamitovich

Aktobe region,

Aktobe city,

Sherniyaz Street 18 ,

Postcode Index 030000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Baishev Higher Medical College LLP

Nurmaganbetova Manet Sagingalievna

Aktobe, Br.Zhubanov str. 302A, index 030000

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

CU Multidisciplinary College Bolashak

Mustekenov Talgat Turtaevich

 

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Almaty Oblast

GKP at the “Higher Medical College of Taldykorgan” of the Department of Agriculture of the Almaty region

Dzhansengirov Serik Maksimovich

Taldykorgan,

Dzhansugurov str., 228

040009 Index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

GKP at the PHC “Talgar Higher Medical College”

Kudabaev Bagzhan Akimbayevich

Talgar city,

Pavlova str., 24a

post index 041600

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Institution “Talgar Medical College”

Dosbaev Zhenis Ashirovich

Almaty region, Talgar city, Pavlova str. 28, index 041600

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Shelek Medical and Humanitarian College LLP

Yusupova Tursunbubi Khaipbekovna

Enbekshikazakh district, Shelek village, Kagazbaeva str., 2

040462 Index

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Institution Medical College “Uzynagash”

Yuldabayev Ildar Abrarovich

Zhambyl district,

Uzynaghash village, Suyinbaya, 1″A”

post index 040600

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Institution Higher Medical College “Diana”, Zharkent”

Akhmetova Baksha

Bazhanovna

Panfilov district, Zharkent, Asanova str., 18

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Esik Medical College LLP

Usunova Aimangul Kempirbaevna

Enbekshikazakh district, Esik city,

Abai str., 32

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

CHU Medical College “Nurjardem”

Shegebaeva Nazym Sarbagyshevna

Almaty region,

Kaskelen,

Zhangozina str. 75

040904 index,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

LLP “Medical College “Shapagat”

Kaliyeva Zagira Musataevna

Issyk city, Abay str. 320 A

0302000-“Nursing”

Atyrau Oblast

GCE at the “Atyrau Higher Medical College” of the UOZ of Atyrau region

Kubaeva Laura Zhaksygeldievna

Atyrau,

Kurmangazy str., 7

060009 index,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

LLP “Med-Profi College” Kulsari

Alibayeva Raushan Zhaparovna

Atyrau region Zhylyoi district Kulsary, D.Taubayev str. 55

0301000-«General Medicine»

Atyrau Multidisciplinary Higher College “Bolashak”

 

 

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

East Kazakhstan Oblast

KGP at the “Ust-Kamenogorsk Higher Medical College” of the Health Department of the East Kazakhstan region

Akhmadiev Adlet Amangeldinovich

East Kazakhstan region,

Ust-Kamenogorsk city,

30th Guards Division St., 44

070002 index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

SCE “Higher Medical College named after D.Kalmataev” Semey

Tanatarov Sayat Zamanbekovich

East Kazakhstan region,

Semey,

Internatsionalnaya Str., 38

Index 071400,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Educational Institution “Higher Medical College “Avicenna”

Fedorova Oksana Fedorovna,

East Kazakhstan region, Semey city, Toraighyrov str., 121, zip code: 071406,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Institution “Medical College “Semey”

Abisheva Shyray Madenietovna

East Kazakhstan region, Semey, Karzhaubayuly str., 61, 017400

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Zhambyl region

KGP at the PVC “Zhambyl Higher Medical College”

Health Department of The Akimat of Zhambyl region

Sarybekova Zhamilya Nurgalievna

Taraz city,

Nietkaliyev str., 20

index 080000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Institution “Professional Humanitarian College “Bolashak”

Askarov Pernebay Abdutuly

Taraz, Pushkin str. No57

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Taraz Specialized College LLP

Abdibekova Zhanara Dzhaparovna

Taraz, Turara Ryskulov str. 32B

0301000-«General Medicine»

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

West Kazakhstan Oblast

GCE “West Kazakhstan Higher Medical College”

Irmenov Kamidolla Mutigollaevich

Uralsk,

Zhangirkhan Ave., 67

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

PE “Ural Medical College “Maksat”

Trushkova Marina Ivanovna

West Kazakhstan region, Uralsk, Zhangir Khan str., 67

Zip Code 090000

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

Karaganda region

KGP at the “Karaganda Regional Higher Nursing College”

Ahmadishin Ilgizar Mirgaziyanovich

Karaganda,

Chkalov St., 9. 100019 index,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

KGP at the “Higher Medical College of Zhezkazgan” of the Health Department of the Karaganda region

Moldina Meruert Aitmaganbetovna

Karaganda region, Zhezkazgan city,

Taradaya Street, 8

Index 100600

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0305000-«Laboratory diagnostics»

SCE “Medical College of Balkhash”

Pshenbaev Serik Ramazanovich

Balkhash,

Zheltoksan st., 23

Index 100300,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

PE “Temirtau Higher Medical College”

Bramontova Svetlana

Pavlovna

101400,

Temirtau,

Lunacharskogo str., 48/1

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

PE “Karaganda Higher Medical Intercollege”

General Director-Nurbekov Amanbek Nurbekovich,

Director-Kenbaeva Amina Aitbaevna,

Karaganda, Universitetskaya str., 25a

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

CHU College “Densaulyk”, Satpayev

Kim Nellya Sergeevna

Satpayev Ave., Academician Satpayev, 101A

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Karaganda Medical and Technical College LLP

Director Ahmadishina Alfiya Alzamovna

Karaganda, Zhambyl str., 19 index 100003

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Kostanay region

GCE “Kostanay Higher Medical College”

Ospanova Aigerim Kairovna

Kostanay city,

Baymagambetov Str.,

181. Index 110000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

SCE “Arkalyk Medical College” of the Akimat of Kostanay region

Zhangeldina Roza Kairzhanovna

Kostanay region, Arkalyk city, Sh.Zhanibek str., 64

Index 110300,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Kyzylorda region

KGP at kyzylorda medical higher college of kyzylorda health department of kyzylorda region”

Tasmaganbetova Saltanat Seitkalievna

G. Kyzylorda,

18 Y.Zhakhayev Street, 120001 Index,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Institution “Medical College “Orkeniet”

Acting Zhaipanova Anar Zhundybaykyzy

Kyzylorda,

Abay Ave. 64A

120001 Index,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Institution Higher Medical College “Taraz-Bolashak”

Burambayeva Bayan Uristambekovna

Kyzylorda, Left bank of the Syr Darya River Building No111, building C

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

Mangystau region

GKP at the “Mangystau Regional Higher Medical College”

Saliha Nasigollakyzy

Mangystau region, Zhanaozen, microdistrict. Shugyla, 21 B

Index 130200,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Medical and Vocational College of Aktau

 

 

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Meirbike Medical College LLP

Sagimbayev Alimzhan Usenovich

Mangystau region, Aktau city,

35 mkr. adm building No4, zip code 130000

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Pavlodar region

KGP at the “Ekibastuz Medical College” of the Pavlodar Region

Alkebayev Orazaly Alievich

Pavlodar region,

Ekibastuz city,

Lomonosov St., 5. 141203 index,

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

KGP at pavlodar Higher Medical College

Kasimova Bakhyt Kabidullaevna

Pavlodar city,

I.Baizakova str., 151

140003 index,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

North-Kazakhstan Oblast

KGP at the “North Kazakhstan Higher Medical College”

KSU«Health Department of Akimat

North Kazakhstan region»

Dyusembaev Adlet Kizatovich

North-Kazakhstan Oblast

Petropavlovsk.Shukhov str. 42

150013 index

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Turkestan oblast

SCE “Shymkent Higher Medical College”

Abishev Galymzhan Mataevich

Shymkent,

Zheltoksan str., 22. Index 160000,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

GCE at the “Turkestan Higher Medical College” of the UOZ of the Turkestan region

Bimurzaev Galymzhan Nurmanuly

Turkestan city,

Kozhanova str., 42

Index 161200,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

GKP at the “Zhetysai Higher Medical College”

Tokbergenov Mururafsha Lauin

SKR,

Zhetysay,

Tokbergenov str., 3

Index 160500,

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Higher Multidisciplinary Medical College “Turkestan”

Founder – Shalkarov Sailaubek Shalkarovich

Turkestan city,

Abylaikhan str., 108

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

South Kazakhstan Higher Medical College LLP

Kamaldinov Marat Suilemanovich

Shymkent,

Al-Farabi district, Ormanov str. 20a, 160000

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

LLP “Multidisciplinary Medical College” “Avicenna”

Arshabayeva Gaziza Almasbekovna

Shymkent, Enbekshinsky district, 18 microdistrict, 44a

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

LLP “Higher College “Arystanbab”

Asanov Arslan Arynovich

Turkestan region, Saryagash district, index 160900,

Saryagash city, Shamshi Boulevard 21A

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Abu Ali Ibn Sina Higher College LLP

Kozhabaeva Elmira Amankulovna

Saryagash city, Samal 1 microdistrict,

Montaeva str. 11

post index 160900

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Sayram College

Baimagambetova Gulsim Sadykovna

Shymkent, Karatau district, Sayram residential area, A.Temur str., 204 a, 160028 index

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Kentau College LLP

Zhumabayeva Karlygash Amangeldyevna

Kentau,

Gagarina str., 48

post index 160400

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

Meyir-Beis Higher College LLP

Meirkhanova Amankul Meirkhanovna

Turkestan region, Lenger city, Tolebi district, Amangeldy str. 20A

Index 161100

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

Medical College “Zhanykul” LLP

Tokbergenova Gulzhainat Lauina

Turkestan region

Zhetysay district

Zhetysay, Dulatov str. 5a, index 160500

0301000-«General Medicine»

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

Central Asian Medical College LLP

 

 

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

“South Kazakhstan Multidisciplinary College” LLP

Kozhtaev Zhanibek Zhapparovich

Shymkent city, Al-Farabi district, Alfarabi area, 3

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0306000-«Pharmacy»

Shymkent Multidisciplinary College LLP

Usibaliev Akhmet Beralievich

Shymkent, Rashidov str. 36

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

Multidisciplinary College “Avimed”, Shymkent

 

 

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0305000-«Laboratory diagnostics»

0303000-«Hygiene and Epidemiology»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Multidisciplinary College “Azimed”

Usibalieva Bakhytkul Ainashovna

Shymkent, Kozhanov str. 1/1

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

JSC “South Kazakhstan Medical Academy”

 

 

0302054-“Nursing, Applied Bachelor’ Degree”

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»

0306000-«Pharmacy»

0307000-«Orthopedic Dentistry»

Anvar Ismailov Professional College LLP

Gulchehra Kamalovna

 

0301000-«General Medicine»

0302000-“Nursing”

0304000-«Stomatology»