«Мейіргер мәселелері жөніндегі ақпараттық Хабаршы» журналы Қазақстан Республикасындағы мейіргер ісінің дамуы мен жай-күйі мәселелері жөніндегі ақпараттық-талдау журналы болып табылады.

Журнал Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінде 2011 жылғы 12 желтоқсанда тіркелген (куәлік № 12177-Ж) және тоқсанына 1 рет мерзімділікпен шығарылады.

2017 жылы «Қазақстанның медициналық колледждер одағы» ЗТБ мүшелерінің жалпы жиналысының шешімімен журнал тұжырымдамасы журналдың рецензияланатын ғылыми журналдарға қойылатын халықаралық талаптарға сәйкестігіне бағдарлана отырып қайта қаралды.

Редакция мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 050010

Алматы қ., Қалдаяқов к-сі, 54

Тел: +7 (727) 291 14 13

e-mail: souzmedkaz@mail.ru